Sweden 35 of 79

1872—1907. Oscar II 0 of 18

25 Öre
1880—1905
2 Öre
1877—1905
1 Öre
1879—1905
10 Öre
1880—1904
5 Öre
1888—1905
1 Krona
1890—1904
2 Kronor (OCH - w/o initials)
1890—1904
20 Kronor
1900—1902
5 Kronor
1901
10 Kronor
1901
1 Öre
1906—1907
2 Öre
1906—1907
5 Öre
1906—1907
50 Öre
1906—1907
1 Krona
1906—1907
2 Kronor
1906—1907
10 Öre
1907
25 Öre
1907

1907—1950. Gustaf V 8 of 28

1 Öre (Small cross on crown)
1909
1 Öre (Large cross on crown)
1909—1950
2 Öre
1909—1950
5 Öre
1909
5 Öre
1909—1950
10 Öre
1909—1942
25 Öre
1910—1941
1 Krona
1910—1924
1 Krona
1924—1942
2 Kronor
1910—1940
50 Öre
1911—1939
1 Öre
1917—1919
2 Öre
1917—1920
5 Öre
1917—1919
10 Öre
1920—1947
50 Öre
1920—1947
5 Kronor
1920
25 Öre
1921—1947
20 Kronor
1925
5 Kronor (500 years Riksdag)
1935
1 Öre
1942—1950
2 Öre
1942—1950
5 Öre
1942—1950
10 Öre
1942—1950
1 Krona
1942—1950
2 Kronor
1942—1950
25 Öre
1943—1950
50 Öre
1943—1950

1950—1973. Gustaf VI 11 of 17

1 Öre
1952—1971
2 Öre
1952—1971
5 Öre
1952—1971
10 Öre
1952—1962
25 Öre
1952—1961
50 Öre
1952—1961
1 Krona
1952—1968
1 Krona
1968—1973
2 Kronor
1952—1966
2 Kronor
1968—1971
5 Kronor (70th birtday king Gustaf VI)
1952
5 Kronor
1954—1971
10 Öre
1962—1973
25 Öre
1962—1973
50 Öre
1962—1973
5 Öre
1972—1973
5 Kronor
1972—1973

1973—Today. Carl XVI Gustaf (Circulation) 16 of 16

1 Krona
2016
2 Kronor
2016
5 Kronor
2016
5 Öre
1976—1981
5 Öre
1981—1984
10 Öre
1976—1991
25 Öre
1976—1984
1 Krona
1976—1981
1 Krona
1982—2000
5 Kronor
1976—1992
5 Kronor
1993—2009
50 Öre
1976—1991
10 Kronor
1991—2000
50 Öre
1992—2010
1 Krona
2001—2012
10 Kronor
2001—2009
Coin Index: Europe since 1900 1464 of 2942