Poland 53 of 83

1916—1918. Kingdom of Poland 0 of 4

1 Fenig
1918
5 Fenigow
1917—1918
10 Fenigow
1917—1918
20 Fenigow
1917—1918

1918—1939. Second Polish Republic 9 of 24

1 Grosz
1923
1 Grosz
1925—1939
2 Grosze
1923
2 Grosze
1925—1939
5 Groszy
1923
5 Groszy
1923—1939
10 Groszy
1923
20 Groszy
1923
50 Groszy
1923
1 Złoty
1929
1 Złoty
1924—1925
2 Złote
1924—1925
5 Złotych (Nike)
1928—1932
5 Złotych (Uprising - Flag)
1930
2 Złote (Woman)
1932—1934
5 Złotych
1932—1934
10 Złotych
1932—1933
10 Złotych (king John III Sobieski 1674-1696)
1933
10 Złotych (general Romuald Traugutt)
1933
2 Złote (Chief of State Jozef Pilsudski)
1934—1936
5 Złotych (Chief of State Jozef Pilsudski)
1934—1938
10 Złotych (Chief of State Jozef Pilsudski)
1934—1939
2 Złote (Sailing ship)
1936
5 Złotych (Sailing ship)
1936

1939—1945. General Government (German Occupation) 2 of 6

1 Grosz
1939
5 Groszy
1939
10 Groszy
1923
20 Groszy
1923
50 Groszy
1938
50 Groszy
1938

1944—1952. The Republic after the II WW 5 of 12

1 Grosz
1949
2 Grosze
1949
5 Groszy
1949
5 Groszy
1949
10 Groszy
1949
10 Groszy
1949
20 Groszy
1949
20 Groszy
1949
50 Groszy
1949
50 Groszy
1949
1 Złoty
1949
1 Złoty
1949

1952—1989. People's Republic of Poland (Circulation) 23 of 23

10 Złotych
1989—1990
20 Złotych
1984—1988
20 Złotych
1989—1990
2 Złote
1958—1974
5 Złotych
1958—1974
50 Groszy
1957—1985
50 Groszy
1986—1987
1 Złoty
1957—1985
1 Złoty
1986—1988
1 Złoty
1989—1990
20 Złotych
1973—1976
20 Złotych (Communist activist Marceli Nowotko)
1974—1983
10 Złotych (Boleslaw Prus)
1975—1984
2 Złote
1975—1985
2 Złote
1986—1988
2 Złote
1989—1990
5 Złotych
1975—1985
5 Złotych
1986—1988
5 Złotych
1989—1990
5 Groszy
1958—1972
20 Groszy
1957—1985
10 Groszy
1961—1985
10 Złotych
1984—1988

1989—Today. 3rd Republic (Circulation) 14 of 14

100 Złotych
1990
50 Złotych
1990
1 Grosz (Magnetic)
2013—2015
2 Grosze (Magnetic)
2013—2015
5 Groszy (Magnetic)
2013—2016
1 Grosz
1990—2014
2 Grosze
1990—2014
5 Groszy
1990—2014
10 Groszy
1990—2015
20 Groszy
1990—2015
50 Groszy
1990—2015
1 Złoty
1990—2015
2 Złote
1994—2015
5 Złotych
1994—2015
Coin Index: Europe since 1900 1167 of 3329