Poland 54 of 91

1916—1918. Kingdom of Poland 0 of 4

1 Fenig
1918
5 Fenigow
1917—1918
10 Fenigow
1917—1918
20 Fenigow
1917—1918

1918—1939. Second Polish Republic 10 of 24

1 Grosz
1923
1 Grosz
1925—1939
2 Grosze
1923
2 Grosze
1925—1939
5 Groszy
1923
5 Groszy
1923—1939
10 Groszy
1923
20 Groszy
1923
50 Groszy
1923
1 Złoty
1929
1 Złoty
1924—1925
2 Złote
1924—1925
5 Złotych (Nike)
1928—1932
5 Złotych (Uprising - Flag)
1930
2 Złote (Woman)
1932—1934
5 Złotych
1932—1934
10 Złotych
1932—1933
10 Złotych (king John III Sobieski 1674-1696)
1933
10 Złotych (general Romuald Traugutt)
1933
2 Złote (Chief of State Jozef Pilsudski)
1934—1936
5 Złotych (Chief of State Jozef Pilsudski)
1934—1938
10 Złotych (Chief of State Jozef Pilsudski)
1934—1939
2 Złote (Sailing ship)
1936
5 Złotych (Sailing ship)
1936

1939—1945. General Government (German Occupation) 2 of 6

1 Grosz
1939
5 Groszy
1939
10 Groszy
1923
20 Groszy
1923
50 Groszy
1938
50 Groszy
1938

1944—1952. The Republic after the II WW 5 of 12

1 Grosz
1949
2 Grosze
1949
5 Groszy
1949
5 Groszy
1949
10 Groszy
1949
10 Groszy
1949
20 Groszy
1949
20 Groszy
1949
50 Groszy
1949
50 Groszy
1949
1 Złoty
1949
1 Złoty
1949

1952—1989. People's Republic of Poland (Circulation) 23 of 24

2 Złote
1958—1974
5 Złotych
1958—1974
50 Groszy
1957—1985
50 Groszy
1986—1987
1 Złoty
1957—1985
1 Złoty
1986—1988
1 Złoty
1989—1990
20 Złotych
1973—1976
20 Złotych (Communist activist Marceli Nowotko)
1974—1983
10 Złotych (Boleslaw Prus)
1975—1984
2 Złote
1975—1985
2 Złote
1986—1988
2 Złote
1989—1990
5 Złotych
1975—1977
5 Złotych
1978—1985
5 Złotych
1986—1988
5 Złotych
1989—1990
5 Groszy
1958—1972
20 Groszy
1957—1985
10 Groszy
1961—1985
10 Złotych
1984—1988
10 Złotych
1989—1990
20 Złotych
1984—1988
20 Złotych
1989—1990

1989—Today. 3rd Republic (Circulation) 14 of 21

100 Złote
1990
50 Złotych
1990
1 Grosz
1990—2014
2 Grosze
1990—2014
5 Groszy
1990—2017
10 Groszy
1990—2016
20 Groszy
1990—2016
50 Groszy
1990—2016
1 Złoty
1990—2016
2 Złote
1994—2017
5 Złotych
1994—2017
1 Grosz (Magnetic)
2013—2016
2 Grosze (Magnetic)
2013—2016
5 Groszy (Magnetic)
2013—2016
1 Grosz
2017
1 Złoty
2017
10 Groszy
2017
2 Grosze
2017
20 Groszy
2017
5 Groszy
2017
50 Groszy
2017
Coin Index: Europe since 1900 1261 of 2942