Czech Republic 11 of 11

1993—Today. Circulation 11 of 11

"50 Korun (The Mother of Towns Prague)"
1993—2017
20 Haléřů (Large 2 - medal alignment)
1993—1997
20 Haléřů (small/right pointed "2")
1998—2004
50 Haléřů (smaller signature "vo"-mark)
1993—2001
50 Haléřů (larger denomination "vo"-mark)
2001—2008
10 Korun (Brno Cathedral)
1993—2017
20 Korun
1993—2017
10 Haléřů
1993—2003
1 Koruna
1993—2017
5 Korun
1993—2017
2 Korun
1993—2017
Coin Index: Europe since 1900 1261 of 2942